aile içi sorunlar, büyü bozma, sihir iptali, büyü, büyüler, sevdiğine kavuşturma, gideni geri getirme

Tag Archives: lev enzelna fazileti

Bismillâhirrahmânirrahîm
Lev enzelnâ-hâzel Kur’âne alâ cebelin lareytehü hâşian mütesaddian minhaşyetiflâh. Ve tilkeJ-emsâlü nadribühâ finnâ-si leallehüm yetefekkerün, Hüvaflâhüllezi lâ ilahe illâ Hü. A/i-mülğay-bi veşşehâdeh. Hüver-Rahmânür-Rahim.
Hüvallâhülfezî lâ ilahe illâhü. Elmelikül-Kuddusus selâmül-Müminül-Müheyminül-Azizül-Cebbârul-Mütekebbir. Sübhânel-lâhi amma yüşrikun. Hüvellâhül-Hâlikul-Bariül-Müsavviru le-hül-Esmâ-ül-Hüsna. Yüsebbihu lehumâ fissemâvâti vel’ard, vehüvel azizüf-Hâkîm.
(Sübhâne Rabbike Rabbil-izzeti amma yesifun. Ve se-lâmün alel mürselin. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-âlemin el-fa-tiha.)
Bir salevât-i şerife getirilip sonra da “Fatiha” okunur. Eller yüzlere sürülür.

Reklamlar