aile içi sorunlar, büyü bozma, sihir iptali, büyü, büyüler, sevdiğine kavuşturma, gideni geri getirme

Tag Archives: ESMA VEFKLERI HAZIR

Her vefk en ,boy ve kusurlardan meydana gelir.
Vefklerde yukarıdan aşağıya inen satırlara dili, sağdan sola doğru olan hanelere satır, sağ başucundan sol nihayet uca ve sol başucundan sağ son uca gelen hanelere de kutur denir.
Mesela: Üçlü bir vefkte, iki dokuz, dört, üçlü vefkin birinci satırı, yedi, beş, üç, ikinci satır, altı, bir, sekiz üçüncü satırdırlar.
İki, yedi, altı, birinci; dokuz, beş bir ikinci dili; dört üç, sekiz de üçlü vefkin üçüncü satırlarıdır.
Üçlü vefkin sağ kuturu, iki, beş, sekiz; sol kutur da dört, beş ve altıncı haneleridir.
Her vefkin bir başlangıç ve bir de sonu vardır. Her vefkte birinci hane vefkin başlangıcı, yani mebdei, sonuncu hanede o vefkin sonu yani müntehasıdır. Her vefkte olduğu gibi üçlü vefkte bir başlangıç dokuz da nihayetidir.
Vefkin vasatı yani ortası: Birinci hane ile son hanenin toplamının yarısıdır. Üçlü vefkte bir başlangıç, dokuzda son olduğuna göre ikisinin toplamı olan on rakamının yarısı olan üçlü vefkte vasat yani orta olur.
Örneğin her vefkin mesahası birinci hanesinden son hanesine kadar olan A’dadın birbiri üzerine olan toplamı, yani vefkin tamamını ihtiva eden adettir. Herhangi bir vefkin mesahasını bulmak için o vefkin vasat adedini münteha yani en son rakamı ile çarpmakla elde edilir.
Üçlü vefkin vasatı beş, müntehası dokuz olduğuna göre beşi dokuzla çarpınca çıkan (45) adedi üçlü vefkin mesahası olur.
Dört anasırdan toprak, ateş, hava ve suyun kendilerine has şekilde tertip edilmiş vefk şekilleri vardır.

Toprak vefki : Tekli vefklerin aslı ve temeli olan üçlü vefkin orijinal şekli yukarıda gördüğünüz vefktir. Bu vefk toprağa mensuptur. Yıldızı Kamer’dir.
Ateş vefki : Bu vefkten ateş şeklini elde edebilmek için, şekilde görüldüğü gibi toprağın birinci satırını soldan başlayarak ateş vefkinin birinci dılına toprağın ikinci satırını ateşin ikinci dılına, toprağın üçüncü satırını ateş vefkinin üçüncü dılına yazarak elde ederiz. Ateş vefkinden hava vefkini elde etmek mümkündür.

Reklamlar